website ontwerp: Mitchell & Paul
opmerkingen naar mtcobschijndel@gmail.com
KNMV Sport licentie aanvraagformulier 2017

Zoals een ieder weet heeft de KNMV het aanvragen van een sport licentie volledig op zelf
overgeneomen van de clubs.
Hieronder de melding er over en de linkjes op welke manier het kan.

Beste licentiehouder,

Vanaf nu kan de KNMV Basis Sportlicentie aangevraagd worden!

Op onze website is alle informatie over de KNMV Basis Sportlicentie te vinden.
Je kunt direct een KNMV Basis Sportlicentie aanvragen via de aanvraagmodule.
Deze handleiding toont hoe de KNMV Basis Sportlicentie aangevraagd kan worden.

Let op: om een KNMV Basis Sportlicentie aan te vragen, heb je het volgende nodig:
- Relatienummer (staat onder je geboortedatum op je huidige districtlicentie)
- Licentienummer 2014 of 2015 (staat rechtsonder op je huidige districtlicentie)
- Licentiejaar (als hierboven)
- Digitale pasfoto

Mochten bovenstaande nummers niet bekend/te vinden zijn, dan kun je ze opvragen bij
je clubbestuur of via het KNMV Serviceteam (026 - 352 85 10).

Wij hopen je in 2016 weer als KNMV Basis Sportlicentiehouder te mogen verwelkomen!Sponsoren

Trialterrein:
Vlagheide 6f, Schijndel
5482 NM

Site:
www.mtcob.nl

Email:
mtcobschijndel@gmail.com

IBAN:
NL52 RBRB 0979 9052 22
M.T.C.O.B.
MOTOR TRIAL CLUB
OOST-BRABANT
M.T.C.O.B.
MOTOR TRIAL CLUB
OOST-BRABANT