website ontwerp: Mitchell & Paul
opmerkingen naar mtcobschijndel@gmail.com
Wedstrijden
Grappig is dat op een gegeven moment bij sommige wedstrijden het bijhouden van de score weer achterwege werd gelaten en er continu doorgereden werd. Dit was weer de geboorte van de motorcross...
Wedstrijden in Nederland worden verreden in clubverband of op nationaal niveau. Die nationale wedstrijd bestaat uit 10 of 12 non-stops, welke vier maal (in geval van 10 non-stops) en 3 maal (in geval van 12 non-stops) in volgorde gereden moeten worden. Een non-stop is een stukje met lint afgezet terrein met de meest (on)mogelijke hindernissen erin. Er wordt in vijf verschillende klassen gereden, van opstappers tot experts. Voor elke klasse is er binnen zo'n non-stop een route uitgezet met behulp van gekleurde pijlen. Een controleur houdt nauwlettend de verrichtingen van een rijder in het oog. Er is dus steeds maar één rijder tegelijk binnen een non-stop aan het rijden.
Zet je een voet aan de grond, dan kost je dat één strafpunt, twee keer één voet is twee strafpunten en drie of meer keer één voet aan de grond is drie strafpunten. Wijk je van die route af doordat je een pijltje mist of over (door) het lint rijdt, dan kost je dat het maximale aantal van vijf strafpunten. Verlies je de controle over de motor door een val of door het afslaan van de motor met een voet aan de grond, dan wordt dat ook bestraft met de volle vijf strafpunten, evenals achteruit rijden (hoe klein dat stukje achteruit ook is).
Strafpunten
K.N.M.V.
Nationale wedstrijden worden altijd verreden onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging. Alle clubs zijn dan ook bij de K.N.M.V. aangesloten. Het is verplicht om een K.N.M.V. (district) licentie te hebben om aan wedstrijden te mogen deelnemen of zelfs te mogen trainen op het terrein van een trialclub. Deze licentie geldt namelijk ook als verzekering. Voor de strijd om het Nederlands kampioenschap en buitenlandse wedstrijden is een K.N.M.V. startlicentie nodig. Tevens is het dragen van een goedgekeurde valhelm verplicht en zijn trial- of crosslaarzen en handschoenen ook zeer aan te raden. Klik hier om naar de K.N.M.V. website te gaan.
Sponsoren

Trialterrein:
Vlagheide 6f, Schijndel
5482 NM

Site:
www.mtcob.nl

Email:
mtcobschijndel@gmail.com

IBAN:
NL52 RBRB 0979 9052 22
M.T.C.O.B.
MOTOR TRIAL CLUB
OOST-BRABANT
M.T.C.O.B.
MOTOR TRIAL CLUB
OOST-BRABANT