Incasso Formulier

Het bestuur wil alle leden die in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven hierbij informeren dat de penningmeester de contributie voor het komende jaar zal incasseren medio december van het huidige jaar.

Mocht u vorig jaar handmatig betaald hebben en wilt u nu via automatische incasso betalen, dan hebben wij uw handtekening nodig.
Wij vragen u in dat geval de onderstaande machtiging in te vullen, te ondertekenen en z.s.m te mailen naar onze penningmeester Thomas Smit, mailadres: penningmeester@mtcob.nl

Omdat nieuwe incasso machtigingen een verwerkingstijd hebben van 10 werkdagen, verzoeken wij u om uw getekende machtiging zo spoedig mogelijk te mailen naar de penningmeester.
Gelieve hier rekening mee te houden als u met een clubwedstrijd mee wilt rijden!

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wanneer u besluit om de contributie niet via automatische incasso te voldoen wij per lidmaatschap € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.

Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester.

Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, verzoek wij u dit per omgaande door te geven via een e-mail aan de club of aan de penningmeester:

Club: mtcobschijndel@gmail.com

Penningmeester: penningmeester@mtcob.nl

U ontvangt een bevestiging van uitschrijving als alles is verwerkt.