Motor Trial Club Oost-Brabant

20230329_bestuur_Wimako

Nieuw bestuur MTCOB

Afgelopen woensdag, 29 maart 2023, vond de jaarlijkse Ledenvergadering (ALV) van MTCOB plaats. Naast het bespreken van de gezondheid van de vereniging wordt in de ALV ook het bestuur gekozen.

Afscheid van een aantal bestuursleden

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Thomas Smit (penningmeester), Nico van Stiphout (algemeen bestuurslid), Tommie Hendriks (algemeen bestuurslid) en Taco Verdonschot (secretaris). Arjan van den Oord was reglementair aftredend, maar herkiesbaar.

Het nieuwe bestuur

Het bestuur van MTCOB bestaat sinds 29 maart 2023 uit de volgende personen;

  • Thijn van der Heijden (voorzitter)
  • Arjan van den Oord,
  • Antony Scheepens,
  • Peter Lamers,
  • Eric van Casteren,
  • Jelt van Veenendaal,
  • Roel van Veenendaal

Wij wensen hen veel geluk, wijsheid en energie toe in hun komende bestuursjaren!

Share this post